Category: Marketinq

İyl 25

Sosial marketinqdə edilən ən böyük səhvlər

Müştəriləri necə qorxutmamalı? Azərbaycanda şirkətlərin mütləq çoxluğunun Facebook-da səhifələri var. Şirkətlər, marketoloqlar sosial şəbəkələrin gücündən yararlanmağa çalışırlar. Dünya markalarının sosial mediada irəliləyişində böyük təcrübəyə baxmayaraq, Azərbaycanda heç də bütün şirkətlər bundan düzgün istifadə etməyin yolunu bilmirlər. Hansı səhvləri etməmək və onlardan necə qaçmaq lazım olmasının yolları barədə Tactical Marketing Labs şirkətinin həmtəsisçisi Brett Relanderin məsləhətlərinin yararlı olacağını düşündük.

Continue reading

İyl 24

Sosial Media Marketinqi nədir?

Əslində Google AdWords-ü Sosial Media Marketinqinin (Bundan sonra SMM) tərkibində vermək olardı, sadəcə Azərbaycanda rəqəmsal marketinq yeni sahələrdən olduğu üçün və çox zaman bu sahədə ixtisaslaşmış insanlar SMM və ya Google AdWords üzərində fərdi ixtisaslaşdıqlarını nəzərə alaraq, SMM ayrıca sahə kimi daha aydın izah oluna bilər.

Continue reading

İyl 18

Sizin brendinizin meneceri müştəri beynidir

Brendi brend menecerləri deyil, müştərinin beynində yaratdığı steoriotiplər təyin edir. Brend menecerin, marketoloqun vəzifəsi sözü gedən aqitasiyanı lazım olan formada müştəriyə çatdırmaqdır.

Continue reading

İyl 17

Şirkətlərin etdiyi 7 marketinq səhvi!

Səhv 1 – İxtisarlar! Şirkətlərin böhranda etdiyi ən böyük səhv marketinq və onunla əlaqəli şöbələri ixtisar etməkdir. Qısa müddətdə bu fayda versə də ( xərclərin azalması baxımdan) uzunmüddətli dövrdə daha çox itirəcəksiz.

Continue reading

İyl 13

Email Marketinq Strategiyasının dörd əsas elementi

Əgər siz öz biznesinizin marketinqini yaxşı inkişaf etdirmək və bu sahədə böyük uğurlar qazanmaq istəyisinizsə, siz online marketinqdən istifadə etməyə məcbursunuz. İndiki dövrdə hər kəs emaildən istifadə edir. Lakin bu o demək deyil ki, siz əlinizdə olan hər bir xəbəri hər kəsə yazıb bunu hamıyla bölüşməlisiniz. Bu “spray-and-pray” adlanır və insanları bəzən çox əsəbləşdirir. Marketoloqlar …

Continue reading

İyl 12

Marketinq strategiyası

“MARKETİNQ STRATEGİYASI” HƏR BİR MÜƏSSİSƏ ÜÇÜN ONUN MİSSİYASINI, DAHA GENİŞ BAZARDA RƏQİBLƏRİNƏ NƏZƏRƏN MÖVQEYİNİ VƏ DİQQƏTLƏ SEÇİLMİŞ MÜŞTƏRİLƏRİNİ ANLAMAĞA ƏSASLANAN UNİKAL FORMULDUR.

Continue reading

İyl 11

Strateji marketinq

“MARKETİNQ” TERMİNİNİN MAHİYYƏTİ GENİŞ İCTİMAİYYƏT TƏRƏFİNDƏN SƏHV BAŞA DÜŞÜLÜR. BİR ÇOX İNSANLAR MARKETİNQİN SADƏCƏ REKLAM VƏ TƏŞVİQDƏN İBARƏT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜR. ƏSLİNDƏ İSƏ O, MARKETİNQİN “OPERATİV MARKETİNQ” VƏ YA “MARKETİNQİN KOMMUNİKASİYA SİSTEMİ” ADLANAN ASPEKTLƏRDƏN BİRİDİR.

Continue reading

İyl 09

Marketinq haqqında bilməli olduğunuz terminlər

Çoxlarımız marketinqi sevirik, çünki gündəlik həyatımızın bir hissəsidir. Bəlkə də fərqinə varmadığımız bəzi hadisələr də, seçimlər də marketinqin nəticəsidir. Əgər siz özünüzü marketinq sahəsində görmək və inkişaf etmək istəyirsizsə, o zaman bu məqaləm sırf sizin üçündür. Marketinq nədən başlayır sualını versəniz, mən deyərəm ki, marketinq öyrənməkdən, araşdırmaqdan başlayır. Və bunun üçün də siz marketinqin əsaslarını …

Continue reading