Tag: Əyləncəli məsələlər

May 24

17 dəvə

Fərz edək ki, zəngin Ərəb şeyxinin üç oğlu var. Öldüyündə, vəsiyyətində 17 dəvəsinin üç oğluna bu şəkildə paylaşılmasını istədiyi ortaya çıxır: Birinci oğlu dəvələrin 1/2-ni, İkinci oğlu dəvələrin 1/3-ni,

Continue reading