Tag: 11 ayin sultani

May 18

RAMAZANDA İCRA OLUNAN ƏMƏLLƏRIN MÜKAFATI VƏ YA CƏZASI ARTIRILIRMI?

Rəhmli və Mərhəmətli Allahin adi ilə Bəli, əldə olunan savablar və günahlar, onların baş verdiyi yerin və zamanın fəzilətinə əsasən dəfələrlə artırılırlar. Lakin yaxşı əməllə , pis əməlin artırılması arasında bu kimi fərqlər mövcuddur: — Əldə olunan savablar həm say (bir yaxşı əməlin edilməsi nəticəsində, Allah on və yaxud daha çox belə yaxşı əməl bəxş …

Continue reading