Tag: Allah

İyn 26

“Allaha iman gətirdim de, sonra doğru yolu tut”

BEŞİNCİ HƏDİS “ALLAHA İMAN GƏTİRDİM DE, SONRA DOĞRU YOLU TUT” Süfyan ibn Abdullah əs-Səqafi deyir ki, mən dedim: “Ey Allahın elçisi, mənə İslamda elə bir söz de ki, o barədə səndən sonra heç kəsdən soruşmayım: Peyğəmbər (s.a.v.) dedi: Allaha iman gətirdim de, sonra doğru yolu tut”[1] Müslim rəvayət etmişdir.

Continue reading

İyn 13

“Allah rizası üçün mənə kömək et!”

Sual: Bəziləri “Allah rizası üçün mənə kömək et!”, yaxud “Allah rizası üçün bunu mənə sat!” – deyərək, adamı sıxıntıya salırlar. Bu halda onların istəyindən imtina etmək olarmı?

Continue reading

May 18

RAMAZANDA İCRA OLUNAN ƏMƏLLƏRIN MÜKAFATI VƏ YA CƏZASI ARTIRILIRMI?

Rəhmli və Mərhəmətli Allahin adi ilə Bəli, əldə olunan savablar və günahlar, onların baş verdiyi yerin və zamanın fəzilətinə əsasən dəfələrlə artırılırlar. Lakin yaxşı əməllə , pis əməlin artırılması arasında bu kimi fərqlər mövcuddur: — Əldə olunan savablar həm say (bir yaxşı əməlin edilməsi nəticəsində, Allah on və yaxud daha çox belə yaxşı əməl bəxş …

Continue reading

May 12

Quran təfsirinin əsasları və növləri

Giriş Uca Allahın son vəhyi olan Müqəddəs Quran, hər şeyi haqqıyla bilən Allahın insanın hər iki dünyada səadətə qovuşması üçün ehtiyacı olan ən əsas məqamları açıqladığı kitabdır. Uca Allah buyurur: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ “…Biz Quranı sənə hər şeyi izah etmək üçün nazil etdik”

Continue reading