Tag: beden dili oxumaq

İyl 10

Yalan danışan insanı necə bilmək olar?

İnsanlar diliylə çox asan bir şəkildə yalan söyləməyi bacarsa da, bədən dili onları ələ verir. Necə mi? Ağızdan çıxanın yalan olduğunu anlamaq üçün bədən dilini yaxşı bilmək lazımdır. Yalanı anlamaq üçün qarşıdakı adamın davranışlarının yaxşı analiz etmək lazımdır.

Continue reading