Tag: boikutle

May 24

İnsanlar Yerdə həyatın yalnız 0.01%-ni təşkil edir

İnsanlıq, dünyadakı yaşayışın sadəcə 0,01%-ni təşkil edir. İnsanoğlu, dünya üzərindəki digər bütün canlıların kütləsindən daha az bir kütləyə sahipdir. Yerdəki bütün canlıların biokütləsi haqqındakı ən ətraflı çalışma, insanların dünyadakı yaşayışının sadəcə 0.01%-ini təşkil etdiyi məlum oldu. Ancaq nə qədər kiçik bir hissəyə sahib olsaq da tarix insanların digər canlılar nisbətən nə qədər çox hökmran olduğunu …

Continue reading