Tag: burcler haqqinda

İyn 21

İslamın bürclərə münasibəti

Bildiyimiz kimi İslam şəriəti tək olan Allaha iman üzərində qurulmuşdur. “Lə iləhə illəllah”kəlməsi məhz bu mənanı daşıyır. Yəni, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbudun olmadığına dair şahidlik etmək. Çox təəssüf ki, əksər müsəlmanlar bu kəlmənin tələb etdiyi mənaya zidd olaraq qəlblərini, təfəkkürlərini fərqli inanclara bağlayırlar. Bu inanclar isə bir çox hallarda İslamın əsasına zidd olur.

Continue reading