Tag: cennet ve cehennem

İyn 20

Kim ALLAHla imanında heç bir şəkk etmədən qarşılaşarsa cənnətə daxil olar və ALLAH ona cəhənnəmi haram edər

Muaz (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Mən Peyğəmbərlə ﷺ birlikdə onun Ufeyr adlı uzunqulağına minmişdim.

Continue reading