Tag: coksukr

May 15

Şükr — qəlb, dil və əzalar ilə edilir

  Bilmək lazımdır ki, Şükr — qəlb, dil və əzalar ilə edilir. Qəlbin şükrü hər bir nemətin Allahu Təələ tərəfindən bəxş edilməsini bilmək və etiraf etməkdir: “Sizə verilən nemətlərin hamısı Allahdandır” (ən-Nəhl 53)

Continue reading