Tag: çox şükr

İyn 12

Allahı şükr və zikr etməyin vacibliyi

İzzət və Cəlal sahibi Allaha, bəxş etdiyi saysız-hesabsız və olduqca dəyərli olan nemətlərin müqabilində şükr etməyin vacibliyi haqda Uca Allah buyurur: “Və Rəbbinin sənə olan nemətindən söhbət aç!” Başqa bir isə belə buyurur: “Belə olduqda siz Məni xatırlayın ki, Mən də sizi yada salım! Mənə şükür edin, Məni danmayın!” (əl-Bəqərə, 152) Yəni, Məni itaətlə, ixlasla …

Continue reading

May 15

Şükr — qəlb, dil və əzalar ilə edilir

  Bilmək lazımdır ki, Şükr — qəlb, dil və əzalar ilə edilir. Qəlbin şükrü hər bir nemətin Allahu Təələ tərəfindən bəxş edilməsini bilmək və etiraf etməkdir: “Sizə verilən nemətlərin hamısı Allahdandır” (ən-Nəhl 53)

Continue reading