Tag: hedisler

İyn 26

“Allaha iman gətirdim de, sonra doğru yolu tut”

BEŞİNCİ HƏDİS “ALLAHA İMAN GƏTİRDİM DE, SONRA DOĞRU YOLU TUT” Süfyan ibn Abdullah əs-Səqafi deyir ki, mən dedim: “Ey Allahın elçisi, mənə İslamda elə bir söz de ki, o barədə səndən sonra heç kəsdən soruşmayım: Peyğəmbər (s.a.v.) dedi: Allaha iman gətirdim de, sonra doğru yolu tut”[1] Müslim rəvayət etmişdir.

Continue reading

May 24

Oruc tutanların ən əfzəli

İbnul Qayyim (Allah Ona rəhm etsin) belə demişdir :

Continue reading