Tag: Oruc

May 24

Oruc tutanların ən əfzəli

İbnul Qayyim (Allah Ona rəhm etsin) belə demişdir :

Continue reading

Xoş gəldiniz

May 23

Ramazan ayı üçün dəyərli tövsiyələr

Oruclu qardaşım hər birimiz səhv edir, pis iş görür və nöqsana yol veririk. Hamımız xəta edirik. Ən xeyirli xəta edənlər isə tövbə edənlərdir. Hamımız günah və asilik edirik. Məsum kimsə Allahın qoruduğu kimsədir. Allahın qoruduğu kimsələr istisna olmaqla, hər birimiz şər iş görürük – birisi az, birisi çox.

Continue reading

Xoş gəldiniz

May 18

RAMAZANDA İCRA OLUNAN ƏMƏLLƏRIN MÜKAFATI VƏ YA CƏZASI ARTIRILIRMI?

Rəhmli və Mərhəmətli Allahin adi ilə Bəli, əldə olunan savablar və günahlar, onların baş verdiyi yerin və zamanın fəzilətinə əsasən dəfələrlə artırılırlar. Lakin yaxşı əməllə , pis əməlin artırılması arasında bu kimi fərqlər mövcuddur: — Əldə olunan savablar həm say (bir yaxşı əməlin edilməsi nəticəsində, Allah on və yaxud daha çox belə yaxşı əməl bəxş …

Continue reading

Xoş gəldiniz

May 17

Orucun fəzilətləri

  Orucun fəziləti: Peyğəmbər (sallallahu aleyhu vasəlləm) demişdir: “Cənnətdə Rayyan adlanan bir qapı var. Qiyamət günü bu qapıdan yalnız oruc tutanlar daxil ola bilər…” (əl-Buxari, 1896). “Ramazan ayını imanla, həm də savabını Allahdan istəyərək oruc tutan kimsənin keçmiş günahları bağışlanır” (əl-Buxarı, 1901).

Continue reading